Protocol bedreigde advocaten

 

Advocaten worden met enige regelmaat bedreigd in de uitoefening van hun praktijk door of namens wederpartijen dan wel door de eigen –voormalige- cliënt. Dit is weliswaar van alle tijden, maar het lijkt steeds vaker voor te komen. Ook dekens blijven niet buiten schot.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de deken en het openbaar ministerie met betrekking tot de procedure bij bedreigingen.

Meldingsprocedure:

Allereerst is altijd van belang voorop te stellen dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen veiligheid dan wel de werkgever (advocatenkantoren).

Indien bij u of uw kantoor dreigingen –mondeling, telefonisch dan wel schriftelijk- binnenkomen, waarvan u meent dat deze moeten worden opgevolgd, is het verstandig daarover contact op te nemen met de deken, met een duidelijke schets van de casus.

De deken zal dan een snelle en eerste summiere screening doen waarna –in overleg met de betrokken advocaat- dit gemeld wordt bij de hoofdofficier van justitie in ons arrondissement. De hoofdofficier meldt dit aan de politie en de politie zal indien nodig en in opdracht van de hoofdofficier een inschatting maken van de ernst van de dreiging en daar waar nodig uitvoering geven aan die beveiligingsmaatregelen die moeten worden getroffen. Daartoe is het van belang dat er door de betreffende advocaat aangifte wordt gedaan.

Bij een acute situatie dient u te allen tijde eerst 112 te bellen en dan de bovengenoemde meldingsprocedure te volgen.

De communicatie tussen de deken en de hoofofficier van justitie is snel en goed, evenals met de president van de rechtbank in voorkomende gevallen, ook buiten kantooruren.