Leden van de Orde van Advocaten

in het arrondissement Amsterdam

 

 

 Amsterdam, 13 maart 2019

 

 

 

Geachte collegae en confrères,

 

Ordevergadering 28 maart 2019 om 16.00 uur – De Balie, Klein Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde. De vergadering zal gehouden worden op

 

Donderdag 28 maart 2019 in De Balie, Klein Gartmanplantsoen te Amsterdam.

Inloop vanaf 16.00 uur, aanvang vergadering 16.15 uur.

 

De agenda met de bij agendapunt 7 behorende begroting ordejaar 2019, sluit ik bij.

Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2018.

 

Na de vergadering vindt de uitreiking van de dekenprijs plaats. De winnaar van deze prijs wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

De middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Ik hoop u te treffen.

 

Hoogachtend,

 

E.J. Henrichs

Deken