De uitnodiging voor het doen van de CCV-opgave over 2018 is op vrijdag 5 april 2019 per e-mail verzonden.

 

Wij wijzen u op het volgende:

 

  • u kunt opgave doen via de toegestuurde weblink (dus zonder advocatenpas);
  • er is geen kantooropgave meer. Elke individuele advocaat dient één of meer vragen te beantwoorden met betrekking tot de kantoororganisatie en dient zich er van te vergewissen dat één en ander binnen het kantoor op ordelijke wijze gebeurt;
  • de certificaten moeten geüpload worden (tot een maximum van 30 punten, gelet op artikel 4.4 lid 3 Voda). Dit kan via “bladeren” of “slepen”. Indien u kiest voor “slepen” adviseren wij u van de certificaten samen 1 bestand te maken en deze op uw bureaublad te plaatsen, zodat slepen makkelijker gaat;
  • indien u de uitnodiging niet ontvangt, controleert u dan de spam-folder van uw e-mail. Mocht de uitnodiging ook daarin niet terug te vinden zijn, stuurt u dan een e-mail aan ccv@aova.nl
  • lees voor meer informatie de verordening op de advocatuur en de regeling op de advocatuur en voor informatie over welke punten wel of niet mogen meetellen de FAQ verordening op de advocatuur – onderhouden vakbekwaamheid.

 

Instructie CCV:

De persoonlijke link moet aangeklikt worden en dan zit u in de vragenlijst.

Het is mogelijk halverwege het invullen te stoppen, dit moet u dan in de opgave aangeven. U krijgt dan een email waarin een link is opgenomen waarmee u opnieuw in de opgave kan komen.

 

Advocaat-stagiaires:

Alle advocaat-stagiaires moeten opgave CCV doen.

Indien een advocaat-stagiaire korter dan 3 jaar op het tableau staat dan moet bij vraag 1 worden ingevuld dat paragraaf 4.1.2. het afgelopen jaar niet van toepassing was.