Op 10 september 2019 tekenden de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Evert Jan Henrichs,  en de deken van de Orde van advocaten van Warschau (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), Mikolaj Pietrzak, een samenwerkingsovereenkomst tussen hun twee balies. Dat gebeurde in Warschau in aanwezigheid van een groot aantal Poolse advocaten en van de ambassadeur van Nederland in Polen, mevrouw Daphne Bergsma.

 

Foto Warschau

 

Doel van de samenwerking is in de eerste plaats het samenbrengen van advocaten uit beide steden. Dat zal gebeuren door het organiseren van seminars over actuele onderwerpen, het uitwisselen van kennis en uitwisselingen van advocaten. De band tussen de steden heeft daarnaast ook ten doel de Poolse advocatuur ondersteuning te bieden in het huidige verharde politieke klimaat in hun land.

 

“Deze samenwerking komt op een zeer bijzonder moment”, zei de Poolse deken, Mikolaj Pietrzak, na de plechtigheid. “De balie van Warschau bestaat dit jaar honderd jaar. En juist nu worden de waarden waar de advocatuur voor staat op steeds meer plaatsen bedreigd. Het is onze plicht om die waarden te beschermen: onafhankelijkheid, de rechtsstaat, fundamentele rechten en menselijke waardigheid. De steun van de Amsterdamse balie is daarbij voor ons van groot belang.”

 

We willen de samenwerking zo snel mogelijk vormgeven door te inventariseren welke Amsterdamse advocaten banden met Polen hebben of anderszins geïnteresseerd zijn in deze samenwerking.

 

Als u geïnteresseerd bent  of nadere toelichting behoeft, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met mevrouw Adrie van de Streek, van.de.streek@aova.nl, 020 – 589 60 00.