In Amsterdam zijn inmiddels omstreeks 2500 Syrische statushouders gevestigd. Een aantal van deze statushouders  is in Syrië als advocaat werkzaam geweest en droomt ervan ook in Nederland in de juridische sector aan de slag te kunnen. Werk vinden zonder een voltooide opleiding Nederlands recht valt echter niet mee. Binnen de gemeente Amsterdam worden deze statushouders begeleid door twee enthousiaste klantmanagers, beiden jurist. Eén van de twee is zelf afkomstig uit Syrië. Zij hebben voor deze specifieke groep statushouders een apart project opgezet waarin activiteiten worden ontplooid om belemmeringen weg te nemen. Zo hebben de deelnemers in het project een intensieve taaltraining gevolgd gericht op het juridisch vakjargon  en  een snuffelstage gelopen binnen de gemeente of elders.

Welk kantoor durft het aan om een statushouders eens een kijkje in de keuken te geven door het aanbieden van een stageplek zodat betrokkene zich beter kan oriënteren op de Nederlandse juridische arbeidsmarkt en wellicht zijn/haar droom werkelijkheid kan worden.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Klodia Khajadourian of Diane Schäfer via email k.khajadourian@amsterdam.nl of d.schafer@amsterdam.nl