Leden van de Orde van Advocaten
in het arrondissement Amsterdam

 

 

                                                                                                           Amsterdam, 25 maart 2020

 

  

Geachte collega’s, geachte confrères, 

 

De ontwikkelingen van het corona-virus volgen elkaar in hoog tempo op. Door de aanvullende maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, is een fysieke vergadering niet meer mogelijk. Daarom wordt uitgeweken naar een digitaal alternatief: de jaarvergadering vindt plaats op 26 maart 2020 om 16:30 uur in de vorm van een webinar.

 

Aanmelden jaarvergadering
U kunt zich tot donderdag 26 maart (16:15 uur) aanmelden om de webinar-jaarvergadering bij te wonen. Een link voor aanmelding is opgenomen in de nieuwsbrief van dinsdag 24 maart 2020.

 

Agenda

De (sterk verkorte) agenda is ongewijzigd. Voor de goede orde treft u de agenda nogmaals als bijlage aan.

 

Stemmen

Omdat het huishoudelijk reglement niet voorziet in digitaal stemmen, zal voor het uitbrengen van uw stem een afgiftepunt vóór het bureau van de Amsterdamse Orde van Advocaten worden open­gesteld. Het stemformulier kunt u vanaf donderdag 26 maart 2020 vinden op het besloten deel van de website van de Amsterdamse orde. Stemmen doet u door middel van afgifte van een afgedrukt stemformulier met daaraan gehecht een kopie van uw advocatenpas. Stemmen kunnen worden uitgebracht op donderdag 26 maart van 17:00 uur tot 18:30 uur.

 

Tot slot

Het zijn bijzondere tijden waarin zorg voor kwetsbaren centraal staat. Hoewel het rustig wordt op straat en zo veel mogelijk thuis wordt gewerkt, blijven we zo goed als mogelijk de belangrijkste werkzaamheden voortzetten. Het bureau is gesloten maar we blijven telefonisch en via de website bereikbaar. Het kan iets langer duren dan u van ons gewend bent voordat u inhoudelijk een reactie krijgt op uw vragen.

 

Wij streven ernaar op korte termijn met een nieuwsbrief antwoorden te formuleren op de corona-vragen die ons bereiken.
 

Namens de Amsterdamse raad van de orde van advocaten

 

E.J. Henrichs

 

 

 

 

Bijlage: agenda