Leden van de Orde van Advocaten
in het arrondissement Amsterdam


                     

                                                                                                         Amsterdam, 9 maart 2020

 

  

Geachte collegae, geachte confrères,

 

Jaarvergadering 26 maart 2020 om 15.00 uur – De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam

 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de orde van
advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u hierbij uit voor de jaarvergadering van de Amsterdamse orde.

 

De vergadering zal gehouden worden op

 

donderdag 26 maart 2020  in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 Amsterdam

Het aanvangstijdstip is 15.00 uur.De agenda met bijlage behorende bij agendapunt 7, de begroting ordejaar 2020, sluit ik bij.

Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2019.

 

Aansluitend, vanaf 16.15 uur, vindt een seminar plaats, onder leiding van oud-deken
Mr. P.N. van Regteren Altena, waar de bedreigde advocaat centraal staat.

 

De middag wordt afgesloten met een receptie van 17.30 tot 19.00 uur.

Ik hoop u te treffen.

 

Hoogachtend,


 

E.J. Henrichs