Tijdens de jaarvergadering die gister, 26 maart 2020, via een webinar is gehouden, zijn mevrouw mr. C.H. Zuur en mr. B.C. Swier verkozen als lid van de raad van de orde en mevrouw mr. M.L. van Leer en mr. M.F. Hilberdink als (plaatsvervangend) lid van het College van Afgevaardigden.

 

De college leden mevrouw mr. C.S.M. Ruijgrok, mevrouw mr. M.G.C. van Riet, mevrouw mr. I.J.M. Oomen en mr. J.M. van Slooten werden herkozen.

 

In totaal werden 23 stembiljetten ingediend, alle kandidaten werden met 23 stemmen voor gekozen.

 

De hoogte van de financiële bijdrage voor het ordejaar 2020 is als volgt vastgesteld:

Categorie 1         € 185

Categorie 2         € 215

Categorie 3         € 305

Categorie 4         € 500

Categorie 5         € 645

 

Als corona het toestaat zullen op 4 juni 2020 de overige agendapunten zoals het jaarverslag en de financiële stukken in een vergadering besproken worden en de dekenprijs uitgereikt worden.

 

Ook is het de bedoeling om dan een seminar te houden met als thema “De bedreigde advocaat” ter gelegenheid van het aftreden van Harmen Meijerink en Simeon Burmeister als lid van de raad van de orde.

 

Berichtgeving daarover volgt.