Corona met tekst

 

 

Deken: ‘Sluiting rechtbank treft in ieder geval strafadvocaten’

 

In ieder geval strafadvocaten zullen veel schade ondervinden van het besluit de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart tot en met  6 april te sluiten vanwege het coronavirus, zo vermoedt Evert-Jan Henrichs, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Bij strafadvocaten komen de meeste zittingen voor. 

 

‘De sluiting zal alle geledingen van de advocatuur treffen, maar vanwege de aard van het strafrecht zullen daar naar verwachting de hardste klappen vallen als het gaat om economische schade’, aldus deken tegenover het ABB. ‘Te vrezen valt dat ook de sociale advocatuur – waar natuurlijk veel meer dan strafrecht wordt gedaan – zwaar getroffen zal worden, al is het nog te vroeg om de omvang van de schade te kunnen schatten. Maar vanuit deze hoek bereikten ons al zeer zorgelijke geluiden’.   

 

        Henrichs had sinds het uitbreken van de crisis nauw overleg met de president van de Amsterdamse rechtbank over de maatregelen. Tot kort voor het weekeinde ging dat nog niet over sluiting, maar sinds zondag wordt waar nodig overlegd over de draagwijdte en gevolgen van de sluiting. Urgente zaken – zoals voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling – gaan wel door.  Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van telefoon of videoconference. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor worden getroffen.

 

        Er bestaat nog enige onduidelijkheid over het doorgaan van de rolzittingen. Henrichs: ‘Hoewel bij de afwikkeling daarvan geen fysieke aanwezigheid vereist is, zijn er toch praktische problemen bij het afgeven van de stukken, omdat bijvoorbeeld de centrale balie gesloten is. Op dat punt wordt gewerkt aan duidelijke communicatie’.

 

        De deken signaleert in het kielzog van de coronacrisis ‘tal van praktische zorgen’ in de advocatuur. Henrichs: ‘Zo is er de nodige onzekerheid bij stagiaires, die in de knel vrezen te komen met hun beroepsopleiding als het voor langere tijd onmogelijk zal blijken onderwijs te volgen of examens af te leggen.’

 

        Ook activiteiten van de Orde zelf ondervinden de nodige hinder. Of het Justitia-seminar van 29 en 30 april a.s. kan doorgaan, is twijfelachtig. Daarover vindt overleg plaats met de Justitia-commissie. De jaarvergadering van de Orde op  26 maart 2020 zou volgens de planning in de Rode Hoed  plaatsvinden, maar dat is niet langer mogelijk. Het idee is de vergadering in sterk verkorte vorm toch doorgang te laten vinden, daar de behandeling van enkele agendapunten geen uitstel duldt. Henrichs: ‘Het gaat om de verkiezing van nieuwe leden van de raad van de orde en het college van afgevaardigden en de vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage voor het ordejaar 2020’. Er wordt nog nagedacht hoe die vergadering precies wordt ingericht. Henrichs: ‘Eerder hebben we gemeld dat de vergadering kan worden  gehouden op het bureau van de Amsterdamse orde van advocaten.  Daar is, al je uitgaat van een niet al te grote opkomst, genoeg ruimte om de gewenste afstand tot elkaar te bewaren. Een alternatief is dat we vóór 26 maart een schriftelijke toelichting op de voorgestelde besluiten geven, of die toelichting streaming doen via het internet. Dan vragen we de advocaten daarna de stembriefjes af te geven op de Paulus Potterstraat. Voor het einde van de week nemen we daarover een beslissing’. 

 

        De overige agendapunten, zoals de uitreiking van de dekenprijs en het seminar De bedreigde advocaat, kunnen later worden behandeld, wanneer er weer een reguliere ledenvergadering mogelijk is. Het bureau van de Amsterdamse orde is gesloten maar telefonisch en via de website bereikbaar. Henrichs: 'We vragen om begrip als zaken soms wat minder soepel of minder verlopen'. 

 

Redactie: René Zwaap