In verband met de vele vragen van stagiaires en kantoren over hoe de Amsterdamse raad van de orde omgaat met de opleidingsverplichtingen voor advocaat-stagiaires tijdens de coronacrisis en vragen over de beëdigingen in de komende maanden treft u hieronder de benodigde informatie aan.

 

Beëdigingen

 

De beëdiging in april zal komen te vervallen. We zijn in overleg met de rechtbank over de beëdigingen vanaf mei 2020. Volgende week volgt nader bericht hier over.

 

Opleidingsverplichtingen


- JB-lezingen

Voor de stagiaires waarvan de 3jaarstermijn van de stageperiode afloopt voor 1 september 2020 en nog niet 2 Jonge Balielezingen hebben bijgewoond, is het Jonge Balie bestuur aan het onderzoeken of het mogelijk is om de lezing via een webinar te organiseren. De verwachting is dat daar volgende week meer over bekend is.


- 6 punten

In plaats van een externe cursus is het voor stagiaires, waarvan de stageperiode afloopt voor 1 september 2020 toegestaan om een PO -waardig webinar te volgen, ook als deze alleen inhouse gegeven wordt.


- Opstellen processtukken

Voor het verkrijgen van de stageverklaring blijft vereist dat de stagiaire 10 processtukken opstelt.


- In rechte optreden

Ook het vijf maal in rechte optreden blijft vereist. Naar verwachting wordt er volgende week meer bekend over de wijze waarop de rechtbank omgaat met reguliere zittingen.

Stagiaires waarvan de 3 jaarstermijn van de stage afloopt in april en mei 2020 en die door de coronacrisis niet aan alle proceservaringseisen voldoen, kunnen zich melden via het mailadres coronavragen@aova.nl. Er zal met hen aparte afspraken gemaakt worden.

 

- Pleitoefening

De reeds geplande pleitoefeningen van april tm juni zijn verplaatst naar een later moment. De stagiaires ontvangen hiervan bericht.

 

Zodra er meer bekend wordt over bovenstaande onderwerpen informeren wij u via de nieuwsbrief en onze website.

 

Ik wijs u er op dat het e-mailadres algemeen@ordenvanadvocaten.nl niet ons algemene e-mailadres is. E-mails die rechtstreeks naar dit adres worden gezonden worden niet door ons ontvangen en gelezen


 

Bericht aan alle bestuursrechtadvocaten

 

De rechtbank Amsterdam heeft de Amsterdamse orde verzocht u te berichten dat alle reguliere bestuursrechtzittingen die gepland waren in de maand april, voor onbepaalde tijd worden aangehouden.

Op maandag 20 april 2020 wordt bekend gemaakt of die maatregel wordt verlengd. Wij zullen u daarover op de hoogte houden.