Bericht Raad voor Rechtsbijstand, Teamleider Centrale Piketafdeling:

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Sinds 5 december 2014 bestaat het vrijdagochtendstrafpiket in Amsterdam. Dit houdt in dat er op vrijdagochtend voor het strafpiket twee advocaten worden ingepland van 07:00/08:00 uur. Na onderlinge afstemming is één advocaat deze ochtend aanwezig bij het kabinet van de rechter-commissaris in Amsterdam om verdachten bij te staan bij de voorgeleidingen en supersnelrecht zittingen. De andere advocaat handelt de piketmeldingen af die donderdagavond na 20:00 en vrijdagochtend voor 08:00 zijn binnengekomen.

 

Een evaluatie van deze diensten leert dat een absolute meerwaarde ontbreekt en dat de reguliere piketdiensten op de vrijdagen onevenredig rustig zijn. In overleg met de portefeuillehouder van de lokale Orde van Advocaten is dan ook besloten om de vrijdagochtenddiensten per 1 juli aanstaande niet meer in te plannen en het te houden bij de reguliere piketplanning. De reguliere piketplanning bestaat dagelijks uit zeven advocaten die van 07:00/13:30 dienst doen en vijf advocaten die van 13:30/20:00 dienst doen. Verder is er natuurlijk nog de geïntensiveerde ZSM-planning.

Het geheel moet in deze vorm voldoende adequaat zijn voor advocaten en voor rechtzoekenden.

 

 Met vriendelijke groet,

 


Pieter Bart Giebels

Teamleider Centrale Piketafdeling
Raad voor Rechtsbijstand