Enquête t.b.v. compensatieregeling sociale advocatuur, graag uw spoedige reactie!

 

Geacht VSAN lid,

 

In overleg met de NOvA willen wij nog eenmaal zoveel mogelijk onderbouwd de urgentie van het instellen van een compensatieregeling onder de aandacht van de beide ministeries brengen. Om op korte termijn een regeling tot stand te laten komen die de sociale advocatuur tegemoet komt in teruglopende omzetten door de genomen corona-maatregelen, is deze informatie noodzakelijk.

Juist omdat het niet is uitgesloten dat beperkende maatregelen ook in het najaar of het begin van het volgende jaar weer worden genomen, is het nu van belang te weten wat de gevolgen van deze maatregelen zijn voor de praktijk van sociale advocaten. Ten behoeve van de onderbouwing willen wij een zo actueel mogelijk beeld geven van de huidige situatie. Daarom verzoeken wij u deze online-enquête in te vullen:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Ui6so2p6iN8m8d

 

Uw antwoorden zullen zo snel mogelijk verwerkt worden en ter onderbouwing dienen van een urgent verzoek vanuit de advocatuur aan de beide ministeries. Het is daartoe van belang dat u zo spoedig mogelijk (liefst per omgaande) alle vragen tracht te beantwoorden. Ook aan u het verzoek deze enquête met zoveel mogelijk sociaal-advocaten te delen voor een zo hoog mogelijke respons.

Dit is een anonieme enquête.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Het bestuur van de VSAN