Mr. P. van Kesteren, afdelingsvoorzitter privaatrecht, rechtbank Amsterdam, vraagt uw aandacht voor de wijze waarop de rechtbank omgaat met de beperkingen in het aantal zittingszalen. Het aantal zittingszalen is nu niet genoeg en wordt (stapsgewijs) Coronaproof uitgebreid als de situatie dat toestaat.

 

Door rechtbanken is landelijk afgesproken dat in de huidige situatie alleen die personen tot de zitting worden toegelaten, die zijn opgeroepen dus concreet: partijen, hun gemachtigden, getuigen, ouders van een minderjarige in een strafprocedure, tolken etc. Bodes zullen  weigeren andere dan deze personen toegang te verlenen. Bij uitzonderingen moet daarvoor van te voren toestemming wordt gevraagd aan de rechter.

 

Begintijden en eindtijden van zittingen worden zoveel mogelijk in acht genomen, met name om te voorkomen dat er een opeenhoping van mensen ontstaat in de gangen in het zittingsgebied.

 

Zie ook: Flyer coronavirus