Bericht van mevrouw mr. K. Oldekamp-Bakker, teamvoorzitter publiekrecht, team A bestuursrecht: 

 

In gewone tijden bent u van ons gewend om in goed overleg zittingen te plannen. Dat willen we ook nu graag blijven doen. Voor zittingen die met Skype voor bedrijven worden gedaan, kan dat ook. Voor fysieke zittingen is dat momenteel lastiger. Dat zit zo. Zoals uit de landelijke berichtgeving volgt, hebben andere rechtsgebieden een hogere prioriteit gekregen om fysieke zittingen op te starten. Dat brengt met zich mee dat voor bestuursrecht weinig ruimte bestaat voor fysieke zittingen op dit moment.

 

Om zoveel mogelijk zaken toch met een fysieke zitting te kunnen behandelen, gebruiken we de schaars beschikbare ruimte daarom zo efficiënt mogelijk. Helaas gaat dat ten koste van de gebruikelijke flexibiliteit. Voor zittingen vanaf 1 juli neemt de rechtbank contact met u op om een zittingsdag en tijdstip te plannen. In die gevallen waarin ruimte bestaat voor een fysieke zitting, zal dat worden aangeboden. Die mogelijkheden zijn echter zeer beperkt. Mocht u dan verhinderd zijn, dan zal (al dan niet op een later tijdstip) daarom een Skypezitting gepland worden. Voor die zittingen bestaat voldoende capaciteit. Er bestaat daarom ook geen mogelijkheid (meer) om te wachten op een fysieke zitting op een later moment. Mocht afdoening van een zaak via Skype naar uw mening onmogelijk zijn, dan kan schriftelijk gemotiveerd worden aangegeven waarom u dat vindt. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter dan alsnog beslissen dat de zaak later op een fysieke zitting moet worden behandeld. Die beslissing ligt bij de behandelend rechter. Natuurlijk begrijpen we dat uw voorkeur vaak bij fysieke zittingen zal liggen, dat geldt voor ons ook. Toch kunnen we op dit moment niet altijd aan die voorkeur tegemoetkomen. Het zijn bijzondere tijden en we proberen toch zoveel mogelijk van uw zaken te behandelen. We rekenen daarom op uw begrip en medewerking.