Bericht van mr. dr. V. Mul, afdelingsvoorzitter strafrecht:

 

Tussen 17 maart en 11 mei 2020 is de rechtspraak vanwege Covid-19 gedeeltelijk gesloten geweest. Daardoor zijn zaken blijven liggen. Om de aldus ontstane achterstand op verantwoorde wijze snel te kunnen inlopen, heeft het Hof Amsterdam een aantal maatregelen getroffen. Voor het inlopen van de achterstand aan strafzaken, betekent dit het volgende. Vanaf augustus zal er wekelijks, steeds op maandag, een extra unus-zitting plaatsvinden. Dat zijn tot het einde van het jaar 20 zittingen extra. In de periode oktober-december zullen er ook enkele extra meervoudige kamer-zittingen plaatsvinden. De zogeheten 99e kamer wordt van een halve naar een hele dag uitgebreid. Kantonzittingen zullen iets eerder, om 08:30, gaan beginnen en langer doorlopen, tot 17:30. Verder zal er zo nu en dan een extra zaak op een zitting staan zodat de geplande eindtijd van de zitting niet 16:30 maar 17:30 is. Daarmee hoopt het hof tegen het einde van 2020 een heel groot deel van de achterstand door Covid-19 te hebben ingelopen. Avond- of weekendzittingen zijn dan niet nodig.