De Praktizijns-Sociëteit biedt een nieuwe dienst waarmee advocaten met een tweemaandelijks overleg voldoen aan de Verordening Kwaliteitstoetsen (GIO). Met de dienst verdiept een advocaat zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden met het bespreken van juridische en niet-juridisch-inhoudelijke aspecten van het werk, mede aan de hand van actuele jurisprudentie.

De Amsterdamse Orde van Advocaten heeft deze dienst goedgekeurd als ‘gestructureerd intercollegiaal overleg’.

Alle informatie over de dienst vindt u op: https://www.praktizijn.nl/kwaliteitstoetsen/.

Jaarlijks faciliteert de Praktizijn 5 bijeenkomsten van 2 uur per keer met 5 tot 9 andere advocaten, allen actief op hetzelfde rechtsgebied.

In de bijeenkomst worden vakinhoudelijke zaken, aspecten van gedragsrecht, vormgeving van uw praktijk en dergelijke besproken. Deze onderwerpen worden opgehangen aan 10 tot 12 recent gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl. Van iedere zaak wordt de relevantie voor de eigen praktijk besproken; ongeveer 10 minuten per casus.

Iedere bijeenkomst brengt één deelnemer een casus uit de eigen praktijk in. Deze deelnemer bespreekt de processtrategie, de uitleg van een specifieke rechtsregel of een praktische vraag over de bedrijfsvoering rond de casus. Daarbij is in geheimhouding voorzien.

Iedere deelnemer krijgt twee weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst twee casus toebedeeld om een kort exposé voor te bereiden. De deelnemer vat de kern van de zaak en de consequenties voor de praktijk samen voor de andere deelnemers en presenteert deze kort tijdens de bijeenkomst.