Brief teamvoorzitter familie en jeugd

  

Vrienden van Familie en Jeugd, beste advocaten

 

Sinds de corona-persconferentie afgelopen maandag krijgen wij vragen of de zittingen nog wel doorgaan. Het antwoord daarop is gelukkig vrij eenduidig: ja. Er is voor ons op dit moment geen reden om geen fysieke zittingen te doen, ook niet bij de verplichte zorg. Wanneer dit anders is, worden jullie daarvan op de hoogte gebracht.

 

Verder maak ik graag van de gelegenheid gebruik om het navolgende bij jullie neer te leggen. Gelet op de vermoede griepgolven die ons te wachten staan, wordt de kans steeds reëler dat een van de procesdeelnemers – de rechter, u zelf, uw cliënt, een vertegenwoordiger van de RvdK etc. – op zich wel kan werken, maar ivm het afwachten van een test(uitslag) of verplichte thuisquarantaine toch niet naar de rechtbank kan komen. Voor die gevallen zullen wij waar mogelijk onze toevlucht nemen tot een hybride zitting, dat wil zeggen een fysieke zitting waarbij de betreffende procesdeelnemer via skype meedoet, dan wel terugvallen op een skype-zitting. Waarbij uw cliënt, indien hij / zij niet over skype beschikt, ook via de telefoon kan deelnemen. Tijdens een hybride / skype-zitting bestaat de mogelijkheid om, desgewenst, apart met uw cliënt te overleggen.

 

De vraag naar het mailadres en telefoonnummer van u en uw cliënt wordt dus weer actueel. Zou u desgevraagd, bij het ontvangen van de oproepingsbrief of -mail, deze gegevens (weer) aan de administratie van de rechtbank willen verstrekken?

 

Tot slot wil ik jullie vragen om processtukken die relatief kort voor een zitting worden ingebracht, ook digitaal aan de rechtbank te verstrekken. De rechter en juridisch medewerker werken op dit moment weer zoveel als mogelijk thuis en de administratie kan de stukken dan digitaal naar hen doorsturen. U kunt de stukken, zoals gebruikelijk, via Zivver aan ons doen toekomen.

 

Alvast hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet,

 

Rein Odink,

Teamvoorzitter Familie en Jeugd