De Amsterdamse raad van de orde heeft de dekenprijs 2020 postuum toegekend aan Derk Wiersum. De uitreiking aan familieleden van Derk Wiersum vond op 11 september jl. in besloten kring plaats. Bart Stapert heeft namens de familie een dankwoord uitgesproken.

 

Met de toekenning van de dekenprijs heeft de Amsterdamse raad niet alleen uitdrukking gegeven aan zijn waardering voor Derk Wiersum als voortreffelijk advocaat: hij was een gedreven, bevlogen en scherpzinnig advocaat met het hart op de juiste plaats en gewaardeerd en bemind door velen, zowel door zijn beroepsgenoten als door rechters en officieren van justitie. Met de postume toekenning heeft de Amsterdamse raad ook duidelijk willen maken dat de herinnering aan Derk Wiersum hoog zal worden gehouden.

 

Namens de Amsterdamse raad van de orde

Evert Jan Henrichs

Deken Amsterdamse orde van advocaten

 

De Amsterdamse dekenprijs is in 2002 ingesteld als een jaarlijks door de Amsterdamse orde toe te kennen prijs die wordt toegekend aan een voortreffelijk advocaat, of een persoon die zich anderszins bijzonder verdien-stelijk heeft gemaakt voor de advocatuur. Dat hoeft niet per se een advocaat te zijn. Eerdere winnaars waren onder andere de Amster¬damse asiel- en vreemdelingenadvocaat Rob Hamerslag, de Amsterdamse advocate Liesbeth Zegveld, de Syrische mensenrechtenadvocaat El Hassani, de burgermeester van Amsterdam (en oud-advocaat) Eberhard van der Laan en laatstelijk oud-advocaat Bart Stapert.

 

Het dankwoord van Bart Stapert is via deze link beschikbaar

 

In de nieuwe aflevering van het Amsterdamse Balie Bulletin, die deze week beschikbaar komt, wordt nader ingegaan op de toekenning van de dekenprijs (link).