Geachte (familie- en jeugdrecht) advocaten in het ressort Amsterdam,

 
Zoals u in de afgelopen periode waarschijnlijk al gemerkt zal hebben is, in verband met de vereiste coronamaatregelen, sinds enige tijd een maximum aantal personen vastgesteld dat in de zittingszalen van het hof aanwezig mag en kan zijn. Dit geldt eveneens voor het aantal personen dat in de publieke ruimte van het hof kan plaatsnemen. Met het oog daarop verzoek ik  u om, naast uw aanwezigheid als advocaat en de aanwezigheid van uw cliënt, geen andere personen mee te nemen naar de zitting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de zitting.
 
Indien u wilt dat er, naast uw cliënt, meer personen op de zitting aanwezig zijn (bijvoorbeeld een tolk of persoonlijk begeleider van uw cliënt), verzoek ik u vriendelijk de griffie F&J daarvan uiterlijk twee dagen voor de zitting op de hoogte te stellen (e-mailadres: team.administratie.familie.hof.amsterdam@rechtspraak.nl), zodat kan worden bezien of dit mogelijk is en er een geschikte (voldoende ruime) zittingszaal beschikbaar is.
 
Ik dank u voor uw medewerking.
 
 
Met vriendelijke groet,

mr. M.T. (Mirjam) Hoogland
teamvoorzitter