Wijziging beëdigingsdata in februari 2021: Beëdiging februari uitsluitend op woensdag 24 februari 2021.

 

In verband met de huidige corona-maatregelen zijn de beëdigingsdata in februari aangepast. In plaats van drie verschillende beëdigingsrondes die normaliter in februari plaatsvinden, heeft de rechtbank besloten dat er slechts op één dag beëdigd gaat worden.

Dit zal zijn op woensdag 24 februari a.s., verdeeld over meerdere zittingen op die dag. De rechtbank zal u hierover te zijner tijd nader informeren.