Nederlandse Orde van Advocaten

Op basis van een hercalculatie is de prijs van de basistest van de beroepsopleiding advocten verlaagd van € 160,- exclusief BTW naar € 126,- exclusief BTW. Geachte heer/mevrouw,

Advocaten die de afgelopen maanden de basistest van de Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse orde van advocaten hebben afgelegd of op het punt om deze test te maken ontvangen het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk retour van Citrus Andriessen, de organisatie die voor de NOvA de toetsing verzorgt. Hiervoor hoeft niets te worden ondernomen.

 

Voor nadere vragen over de aanmelding voor de basistest en de (terug-)betaling kunt u zich richten tot servicedesk@citrusandriessen.nl. Vragen over de basistest? Mail dan naar informatiepunt@advocatenorde.nl.