JB-lezingen:

Voor de stagiaires waarvan de 3-jaarstermijn van de stageperiode afloopt vóór 1 september 2021 en nog niet 2 Jonge Balielezingen hebben bijgewoond, kunnen de Jonge Balie-lezingen via een webinar worden gevolgd.

 

6 PO-punten:

In plaats van een externe cursus is het voor stagiaires toegestaan om een PO -waardig webinar te volgen, ook als deze alleen in house gegeven wordt. Vooralsnog is daar geen einddatum aan verbonden.

 

Justitia:

Stagiaires die in 2020 Justitia niet konden bijwonen, worden vrijgesteld van het bijwonen van het Justitia seminar. De 2 punten dienen te worden aangevuld met PO-waardige punten, zie hierboven.

 

Proceservaring

 

Opstellen processtukken:

Voor het verkrijgen van de stageverklaring blijft vereist dat de stagiaire 10 processtukken opstelt.

 

In rechte optreden:

Ook  5 maal in rechte optreden blijft vereist.

 

N.B. Stagiaires, waarvan de 3 jaarstermijn van de stage afloopt in september 2021 en door de corona maatregelen problemen ondervinden bij het verkrijgen van voldoende optredens in rechte,  kunnen contact opnemen met de orde via eindverslagen@aova.nl.  Bij uitzondering en met toestemming van de raad kan hooguit 1 optreden  in rechte worden vervangen door 1 of meerdere extra processtukken, afhankelijk van de inhoud van het processtuk.

 

Stage duur:

De stagetermijn is drie jaar op fulltime basis; in geval van deeltijd geldt de van rechtswege verlengde termijn.