OP VERZOEK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM, FAMILIE EN JEUGD, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND: 
 

Met ingang van 1 april zal de rechtbank bij de uitnodiging die u ontvangt voor een zogeheten Gezag en Omgang zitting, dat wil zeggen zittingen waarbij het gaat om verzoeken over de uitoefening van het gezamenlijk gezag, verdeling van zorg- en opvoedingstaken en verzoeken over omgang, informatie en consultatie, een uitnodigingsbrief voor een zogeheten ouderbijeenkomst bijvoegen. Dit zijn online bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten over wat de gevolgen van een moeilijk lopende scheiding voor de ouders en het kind betekent. De informatie is zowel bedoeld voor ouders die net zijn gescheiden of gaan scheiden als voor ouders die al langere tijd in een lastige situatie met elkaar zitten en al hulpverlening hebben (gehad). De ouder hoort informatie en krijgt beeldmateriaal te zien en hoeft alleen te luisteren. Er vindt dus geen interactie plaats tussen de deelnemers.

 

Het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten opereert onafhankelijk van de rechtbank. De rechtbank is derhalve niet betrokken bij de ouderbijeenkomsten, inhoudelijk noch anderszins. De rechtbank meent evenwel dat een ouderbijeenkomst op een laagdrempelige manier inzicht kan geven in de invloed van een moeilijke scheiding op hun kinderen en heeft er om die reden voor gekozen ouders – via hun raadslieden - op deze bijeenkomsten te attenderen. De bijeenkomsten zijn vanzelfsprekend niet verplicht. Aan u het verzoek om cliënten waarvan u denkt dat zij baat kunnen hebben bij deze bijeenkomsten op de uitnodiging te wijzen. U kunt meer informatie vinden op www.ouderbijeenkomsten.nl. Overigens mogen ook advocaten zich aanmelden voor de bijeenkomsten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rein Odink,

Teamvoorzitter Familie & Jeugd, rechtbank Amsterdam

____________________________________________________________________________