OP VERZOEK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM, FAMILIE EN JEUGD, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

 

Beste advocaten, vrienden van Familie & Jeugd

 

Zoals jullie weten, is op 1 april de Code Zaakstoedeling in werking getreden. Hiermee wordt getracht meer inzichtelijk te maken op welke wijze de toedeling van zaken aan de rechter plaatsvindt. Voor meer informatie verwijs ik naar bijgaande site https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-11825.html. De Zaakstoedelingsregeling van Familie & Jeugd is hier ook te vinden.

 

Wat betreft de wijze waarop de naam van de behandelend rechter aan partijen kenbaar wordt gemaakt, verandert er niet veel. In de oproepingsbrieven staat de naam van de behandelend rechter, waarbij – en dat is nieuw – wordt aangegeven dat tot uiterlijk twee werkdagen voor de zitting de naam nog kan wijzigen. Indien gewenst kan twee werkdagen voor de zitting contact worden opgenomen met de administratie van F&J om te verifiëren of de betreffende rechter de zaak inderdaad behandelt. Wat betreft de jeugdstrafzaken heeft bekendmaking nooit via een (oproepings)brief plaatsgevonden. Er wordt op dit moment gewerkt aan een landelijke wijze van bekendmaking via rechtspraak.nl. Tot die tijd kan de advocaat, indien gewenst, twee werkdagen voor de zitting bellen met de administratie om te achterhalen wie de behandelend kinderrechter(s) is / zijn.

 

Er op vertrouwend jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Rein Odink, teamvoorzitter Familie & Jeugd