OP VERZOEK VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM, FAMILIE EN JEUGD, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

Het gerechtshof Amsterdam zal per 1 mei 2021 gebruik gaan maken van het Uniform Hulpaanbod (UHA) in familiezaken, zoals complexe echtscheidingszaken. Het gerechtshof Amsterdam sluit daarmee aan bij de rechtbank Noord-Holland, die in maart 2021 is gestart met de inzet van het UHA in familiezaken. Kort gezegd, kan de rechter in het kader van het UHA het gezin of gezinsleden op zitting verwijzen naar het zorgloket. De bedoeling van het UHA is ervoor te zorgen dat de ouders en kinderen de beste zorg krijgen met een zo kort mogelijke wachttijd.
 
Voor meer informatie over het UHA wordt verwezen naar:Pilot uniform hulpaanbod per 1 maart voor familiezaken (rechtspraak.nl)