Beëdiging 14 juli 2021

Beëdiging van 34 stagiaires op 14 juli j.l. in de nieuwe rechtbank.