De uitnodiging voor het doen van de CCV-opgave over 2020 wordt in de dagen vanaf vrijdagavond 15 april 2021 per e-mail verzonden.

 


Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen via ccv@aova.nl, maar door de maatregelen in het kader van het coronavirus is het bureau telefonisch en per e-mail minder goed bereikbaar en kan het langer duren dan gebruikelijk voor u een reactie krijgt.

 


Wij vragen u daarom de onderstaande instructie, de extra toelichting op een aantal vragen in de CCV 2020 klik hier en de FAQ vakbekwaamheid klik hier goed te lezen voordat u opgave doet.

 


Wij wijzen u op het volgende: 

  • U kunt opgave doen via de toegestuurde weblink (dus zonder advocatenpas).
  • De persoonlijke link moet aangeklikt worden en dan zit u in de vragenlijst. Het is mogelijk halverwege het invullen te stoppen, dit moet u dan in de opgave aangeven. U krijgt dan een e-mailbericht waarin een link is opgenomen waarmee u opnieuw in de opgave kan komen.
  • Er is geen kantooropgave meer. Elke individuele advocaat dient één of meer vragen te beantwoorden met betrekking tot de kantoororganisatie en dient zich er van te vergewissen dat één en ander binnen het kantoor op ordelijke wijze gebeurt.
  • Advocaten die in 2020 op het tableau stonden moeten opgave CCV 2020 doen, ook de advocaat-stagiaires.
  • Er zijn dit jaar vragen toegevoegd over het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Voor meer informatie over het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen check de site van de NOvA.
  • U kunt geen halve punten opgeven want dan kunt u het formulier niet versturen/ blokkeert het formulier.
  • De certificaten moeten geüpload worden per rechtsgebied.
  • Indien u de uitnodiging niet ontvangt, controleert u dan de spam-folder van uw e-mail. Mocht de uitnodiging ook daarin niet terug te vinden zijn, stuurt u dan een e-mailbericht aan ccv@aova.nl.
  • Het beste is om Chrome of Firefox te gebruiken. Gebruik in ieder geval niet Internet Explorer. 

 

Advocaat-stagiaires:
Indien een advocaat-stagiaire korter dan 3 jaar op het tableau staat,  dan moet u aanklikken dat “paragraaf 4.1.2. het afgelopen jaar niet van toepassing was”. Advocaat-stagiaires die in 2020 3 jaar op het tableau staan, dienen pro rato afhankelijk van de beëdigingsdatum, opleidingspunten te behalen.

 

Met vriendelijke groet, 


A.S. Reijnders-Sluis
Adjunct-secretaris