Informatieblad advocatuur Buurtrechter Venserpolder - versie 1.0 september 2021

 

Buurtrechter Venserpolder – informatie voor advocatuur

 

Vanaf 1 november 2021 behandelt een team van buurtrechters de zaken van bewoners uit de Venserpolder op de Albert Camuslaan 38 in de Venserpolder (Amsterdam Zuidoost).

De pilot start met zittingen vanaf 1 november en loopt tot september 2023.

 

De Buurtrechter Venserpolder beoogt de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten, door enerzijds de toegang tot het recht gemakkelijker en zichtbaarder te maken en anderzijds de maatschappelijke effectiviteit van de rechtspraak te vergroten. De buurtrechter intervenieert in een vroeg stadium en rechtsgebiedoverstijgend, oplossings- en/of herstelgericht bij (multi)problematiek

op het gebied van leefbaarheid, inkomen en/of veiligheid. De achterliggende - en in het buitenland reeds beproefde - gedachte is dat meer zichtbaarheid en toegankelijkheid van het recht in de wijk, appelleert aan de gemeenschapszin en de eigen kracht van de buurtbewoners. Een attitude en werkwijze van de rechter die oplossings- en herstelrechtelijk gericht is, versterkt dit nog eens extra.

Het voorkomt bovendien (verdere) ophoping van problemen. Dit zal eraan kunnen bijdragen dat burgers de overheid weer meer gaan vertrouwen.

 

Lees verder