OP VERZOEK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

Op de rechtbank Amsterdam gelden de hiernavolgende aangepaste maatregelen, zie ook bijgevoegde flyer.

 

Mondkapjesplicht

Met ingang van 8 november a.s. geldt in het publieke deel de rechtbank een mondkapjesplicht. Alleen in de zittingszalen mogen de mondkapjes af.

 

Aanmeldplicht vrienden, familieleden en overige belangstellenden

Voor belangstellenden is er beperkt plek in het gebouw. Daarom dient publiek zich voorafgaand aan de openbare zitting aan te melden. Vrienden, familieleden van de procespartij - niet zijnde de ouders van een jeugdige – en overige belangstellenden gelden als publiek.

Aanmelden kan via de link: https://aanmeldenpubliek.rechtspraak.nl/.

NB: Per procespartij kan – naast de advocaat – slechts 1 vriend, familielid of overige belangstellende worden meegenomen.

 

Zonder aanmelding is er geen toegang. Een e-mailbevestiging van de rechtbank geldt als toegangsbewijs.

 

Veilige afstand

De rechtbank biedt bezoekers de mogelijkheid om voldoende veilige afstand van elkaar te houden. Waar nodig zijn in de zittingszalen spatschermen aanwezig. Voor publiek wordt in de komende weken in de zittingszalen extra ruimte gecreëerd door om en om een stoel te verwijderen of te markeren als geen zitplaats.