OP VERZOEK VAN DE RECHTBANK AMSTERDAM, TEAM HANDELSZAKEN, MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

In Amsterdam wordt tot nu toe afgeweken van de landelijke werkwijze – die ook is vastgelegd in het landelijke procesreglement – waarbij er voor antwoord in reconventie een termijn geldt van zes weken na het indienen van het antwoord in conventie, waarbij tevens een eis in reconventie wordt ingesteld.

 

Op het moment dat een zaak voor zitting kon worden gepland werd een tussenvonnis mondelinge behandeling gewezen en (pas) in dat vonnis kreeg betrokken partij een termijn van zes weken voor antwoord in reconventie. Dit leidt tot een onwenselijke ongelijkheid tussen partijen, zodat is besloten landelijk in de pas te gaan lopen.

Vanaf roldatum 19 januari 2022 zal direct na de eis in reconventie, op de rol, een termijn van zes weken voor antwoord worden bepaald.

 

Waarschijnlijk is deze werkwijze ingevoerd op een moment waarop we de planning van zittingen erg lang moesten aanhouden. De planningstermijnen zijn helaas nog steeds te lang, maar we kunnen op dit moment in de meeste zaken wel direct verhinderdata opvragen en aan de hand daarvan zaken plannen op een termijn van 5 a 6 maanden.

 

Vanaf heden zal aan advocaten dringend verzocht worden een minimale beschikbaarheid van 5 dagen per maand op te geven. Het gebeurt in de praktijk erg vaak dat er hele maanden als verhinderd worden opgegeven. Hopelijk geeft onze oproep ons meer ruimte en kunnen we de planningstermijnen verder inkorten en de zaken adequater behandelen.

 

Hierbij is het goed te vermelden dat er onvermijdelijk een overgangsperiode is waarin de oude variant, het tussenvonnis met een termijn voor antwoord, nog steeds kan voorkomen.