Het Gerechtshof Amsterdam organiseert op 27 januari 2022 een professionele ontmoeting, waarbij strafrechtadvocaten en advocaten-generaal worden uitgenodigd om feedback te geven over het verloop van de raadkamer gevangenhouding bij het hof. De bijeenkomst zal geleid worden door mr. W.A.M. (Willem) van Schendel en vindt plaats in De Balie te Amsterdam van 15 tot 18 uur. Na afloop is er gelegenheid voor een borrel.

Deelname staat open voor alle strafrechtadvocaten. Wel is er sprake van een maximum aantal deelnemers en zal bij overschrijving voorrang worden gegeven aan diegenen die recent voor de behandeling van een schorsingsverzoek of hoger beroep bij de raadkamer zijn geweest.

Aanmelden graag vóór 1 december 2021 per mail naar het volgende mailadres: secretariaat.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl

Mocht u de komende tijd nog van collega’s suggesties horen over onderwerpen die tijdens de bijeenkomst in ieder geval aan de orde moeten komen, dan horen wij dit graag.