OP VERZOEK VAN DE RECHTSPRAAK MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND:

 

Logo rechtspraak

 

De Expertgroep alimentatie nodigt jullie uit!

 

 

Beste familierechtadvocaten,

 

Binnen de familierechtspraak en advocatuur leeft al langer de wens om bij het bepalen van de draagkracht voor partneralimentatie (net als dat bij kinderalimentatie het geval is) te gaan rekenen met een forfaitaire woonlast. Uit het WODC-rapport ‘Alimentatie van nu’ (begin 2021) is naar voren gekomen dat in de praktijk breed wordt gedragen om waar dat kan ook de draagkracht voor partneralimentatie forfaitair te bepalen. Daarmee is de ontwikkeling van een systeem waarbij gerekend zou kunnen worden met een forfaitaire woonlast voor partneralimentatie in een stroomversnelling gekomen.

Inmiddels heeft de Expertgroep alimentatie een nieuwe berekeningswijze van draagkracht voor partneralimentatie uitgedacht. In een viertal professionele ontmoetingen (één per ressort) willen we deze nieuwe berekeningswijze onder de aandacht brengen van en toelichten aan advocaten, rechters, raadsheren en juridisch ondersteuners.

In de bijlage ‘Forfaitaire woonlast bepalen draagkracht partneralimentatie’ geven wij vast een inkijkje in onze plannen.

 

De bijeenkomsten vinden al op korte termijn plaats, zodat wij de opbrengst daarvan kunnen meenemen naar de expertgroepvergadering op 19 mei. De rest van het jaar kunnen wij dan gebruiken voor het vervolmaken van de plannen. Wij streven ernaar om de forfaitaire woonlast voor partneralimentatie per 1 januari 2023 in te voeren.

 

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

 

 • 11 april ochtend Amsterdam (Gerechtshof)
 • 13 april ochtend Den Bosch (Paleis van Justitie)
 • 9 mei middag Zwolle (Rechtbank)
 • 11 mei middag Den Haag (gebouw Raad voor de rechtspraak)
   

De bijeenkomsten zullen een hybride karakter hebben. Een deel van jullie kan fysiek aanwezig zijn en de anderen kunnen digitaal deelnemen. De beschikbare plaatsen zullen we gelijk verdelen over advocaten en medewerkers van de rechtspraak volgens het uitgangspunt die het eerst komt …. .

Digitale deelname aan een bijeenkomst buiten je ressort is mogelijk.

 

Aanmelding

U kunt u voor 31 maart a.s. aanmelden via orde@aova.nl.

 

De gegevens die wij nodig hebben om uitnodigingen te kunnen versturen zijn:

 • Naam
 • Kantoor
 • Emailadres
 • Datum/locatie van deelname
 • Fysiek of digitaal
   

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Karel Braun

voorzitter Expertgroep alimentatie