DEKEN VAN DE AMSTERDAMSE ORDE VAN ADVOCATEN       PAULUS POTTERSTRAAT 18  
       TELEFOON : 020-5896039 
       POSTBUS 57590
       1040 BL  AMSTERDAM
       www.advocatenorde-amsterdam.nl
   
   


  
 
 
Leden van de Orde van Advocaten

in het arrondissement Amsterdam

                                                                                                    
 

                                                                                                      Amsterdam, 15 maart 2022 


  

Geachte collegae en confrères,

 

Ordevergadering 31 maart 2022 om 15.30 uur – De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

 

Onder verwijzing naar artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van

Advocaten in het arrondissement Amsterdam nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde. De vergadering zal gehouden worden op

 

Donderdag 31 maart 2022 in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.

Inloop vanaf 15.00 uur, aanvang vergadering 15.30 uur.

 

De agenda met bijlagen waaronder de bij agendapunt 9 behorende begroting ordejaar 2022, sluit ik bij. Hierin vindt u tevens een overzicht van de resultaten over het ordejaar 2021. De aanpassingen van het huishoudelijk reglement zijn vet in de tekst weergegeven.

 

Na de vergadering vindt de uitreiking van de dekenprijs plaats aan mr. C.E. (Edgar) du Perron.

 

De middag wordt afgesloten met een borrel.

 

Ik hoop u te treffen.

 

Hoogachtend, 

 

E.J. Henrichs

 

Bijlagen:

Agenda jaarvergadering 2022

Begroting 2022

Huishoudelijk reglement