De Amsterdamse dekenprijs 2022 is toegekend aan de heer mr. C.E. du Perron en zal tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse orde van advocaten (31 maart as.) aan hem worden uitgereikt.

 

Anders dan de naam doet vermoeden, is het de Amsterdamse raad van de orde die de dekenprijs – in beginsel jaarlijks – toekent aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de advocatuur. Dat hoeft niet per se een advocaat te zijn. Eerdere winnaars waren onder meer de Syrische mensenrechtenadvocaat El Hassani, de Amsterdamse advocate Liesbeth Zegveld, Eberhard van der Laan en laatstelijk (postuum) Derk Wiersum.

 

De heer Du Perron was tot 2016 hoogleraar privaatrecht en decaan van de Juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2016 is hij raadsheer bij de Hoge Raad. De dekenprijs wordt aan hem toegekend omdat hij inmiddels vele jaren een centrale rol speelt bij de Amsterdamse pleitwedstrijden door de casus aan te leveren. Daarmee heeft hij structureel bijgedragen aan het welslagen van een belangrijk onderdeel van het jaarlijkse Justitia-evenement. Jaar-in-jaar-uit heeft hij deelnemers aan de pleitwedstrijden geconfronteerd met een steeds even actueel als uitdagende casuspositie die het uiterste van de deelnemers vergt. Ik kan daaraan toevoegen – uit eigen wetenschap – dat die casusposities voor (sommige van) de juryleden even uitdagend zijn. De Amsterdamse raad van de orde wil met de toekenning van de dekenprijs blijk geven van zijn grote waardering voor die bijdrage.

 

 Namens de Amsterdamse raad van de orde

 

Evert Jan Henrichs