Bericht op verzoek van de Portefeuillehouder civiel recht en bestuursrecht IVO Rechtspraak

 

Al geruime tijd kunnen advocaten op vrijwillige basis bij de rechtbanken digitaal procederen in de zaakstroom beslagrekesten. Advocaten kunnen dan digitaal stukken indienen en uitwisselen en ongeacht tijd en plaats digitaal de eigen dossiers digitaal inzien. Het digitaliseren van de zaakstroom beslagrekesten vloeit voort uit het project Digitale Toegang (project DT) van de Rechtspraak. Via dit project realiseert de Rechtspraak in de komende jaren eenvoudige, digitale toegang voor alle rechtzoekenden en hun procesvertegenwoordigers. Het uitgangspunt van Digitale Toegang is dat op termijn het voor juridische professionals op grond van de wet verplicht worden digitaal te procederen. De NOvA staat positief tegenover dit uitgangspunt.

 

Tijdwinst voor advocaten

Digitaal procederen levert de advocatuur behoorlijk wat tijdwinst op, zo blijkt uit evaluaties van de Rechtspraak. Advocaten die nu al digitaal procederen vinden het webportaal ‘Mijnrechtspraak.nl’ eenvoudig te gebruiken. Ook de digitale ontvangstbevestiging die de griffies direct verstrekken na elk ingediend stuk, stellen de advocaten zeer op prijs. Nabellen is niet meer nodig.

 

Beslagrekesten graag digitaal

Nu de digitalisering in civiele procedures meer concreet wordt, is de oproep aan de advocatuur om beslagrekesten vooral digitaal in te dienen. Het geeft de griffies de mogelijkheid om het digitale werken goed onder de knie te krijgen en het biedt de Rechtspraak leerzame praktijkervaring om de digitale toegang tot de rechter verder te verbeteren. En niet onbelangrijk: digitaal procederen is voor advocaten sneller en eenvoudiger dan procederen op papier.

 

Meer informatie

In de bijlage is een flyer bijgevoegd met het verzoek deze verder te verspreiden binnen uw Orde om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid om digitaal te procederen in de zaakstroom beslagrekesten Meer informatie over het project Digitale Toegang tot de Rechtspraak vindt u op Rechtspraak.nl. Voor specifieke vragen kunt u per e-mail contact opnemen met de landelijk implementatie- en omgevingsmanager project Digitale Toegang.

 

Dank alvast voor de medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mw. mr. D. van Loon – Cox

Landelijk implementatie- en omgevingsmanager project Digitale Toegang

 

Mr. E. van Engelen

Portefeuillehouder civiel recht en bestuursrecht IVO Rechtspraak

 

Afb Digitaal procederen