OP VERZOEK VAN DE PORTEFEUILLEHOUDER GEFINANCIERDE RECHTSHULP MAKEN WIJ HET VOLGENDE BEKEND

Rechtsbijstand aan niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - rvr.org

Na 4 maart 2023 vallen niet-Oekraïners met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (de zogenaamde ‘derdelanders’) niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. De IND heeft derdelanders op wie dit beleid van toepassing is een brief gestuurd met meer informatie over het verblijf in Nederland na 4 maart 2023. Voor vragen over deze brief kunnen de derdelanders zich in eerste instantie wenden tot Vluchtelingenwerk (VWN) via refugeehelp.nl. VWN is de voorliggende voorziening die voorlichting geeft aan deze groep derdelanders. Als blijkt dat de voorlichting van VWN niet toereikend is, dan neemt VWN contact op met een advocaat en verwijst de derdelander door.