Geachte collega’s en confrères,

Op 1 februari 2023 is de uitnodiging opgave CCV 2022 aan u verzonden. Deze opgave bevat nieuwe vragen ten aanzien van incassodiensten. Ik heb begrepen dat er behoefte is aan een nadere verduidelijking van en toelichting op die vragen.

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (hierna: Wki) zal naar verwachting in juli 2023 inwerkingtreden. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van de incassobranche en dienstverleners verbeteren en schuldenproblematiek gerichter aanpakken. Deze nieuwe wet stelt eisen aan de uitvoering van buitenrechtelijke incassowerkzaamheden bij particulieren en er zal toezicht komen op de naleving daarvan.

Het doel van de vragen onder 6 in de CCV-opgave is dat (alvast) in kaart wordt gebracht voor welke advocaten het buitengerechtelijk incasseren van vorderingen bij particulieren een belangrijk onderdeel is van hun praktijk. Wij willen dus weten welke advocaten zich voornamelijk/ stelselmatig bezig houden met buitengerechtelijke incasso’s.

6. Incassodiensten
In de CCV-opgave zijn de volgende vragen onder 6 opgenomen:

6.1 Heeft u in 2022 incassowerkzaamheden voor uw cliënt verricht als bedoeld in de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)?

U hoeft deze vraag alleen met JA te beantwoorden als buitengerechtelijke incasso-activiteiten een belangrijk deel van uw praktijk inhouden, dus als u stelstelmatig/ voornamelijk buitengerechtelijke incassowerkzaamheden voor uw cliënt verricht als bedoeld in de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki).
Indien u wel eens een aanmaning stuurt naar of namens een cliënt dan antwoordt u NEE op deze vraag. Hetzelfde geldt indien u incidenteel een proceskostenveroordeling bij een (particuliere) wederpartij incasseert.

6.2 Indien u diensten heeft verleend ter zake incassowerkzaamheden, hoeveel zaken heeft dit in 2022 ongeveer betroffen?

Indien u niet precies weet hoeveel zaken dit betroffen dan verzoeken wij u een inschatting van het aantal te geven.

Opgave CCV al ingediend?
Indien u uw CCV-opgave al heeft ingediend en u wenst uw antwoord te wijzigen na het lezen van bovenstaand bericht, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar ccv@aova.nl

Opgave CCV nog niet ingediend?
De inleverdatum is 1 maart 2023.

Met vriendelijke groet,


Deken