Aankondiging (gecombineerde) Kengetallen-uitvraag & Kantooropgave en verzoek om inlichtingen

 

Evenals in voorgaande jaren vragen de dekens van alle arrondissementen begin juli 2023 bij alle advocatenkantoren de financiële gegevens op over het boekjaar 2022 (en de vergelijkende gegevens over 2021). Dit is de zogenaamde Kengetallen-uitvraag. Deze uitvraag is dit jaar geïntegreerd in een Kantooropgave. Voor het eerst sinds jaren wordt weer een dergelijke uitvraag op kantoorniveau gedaan, omdat is gebleken dat sommige vragen uit de CCV-opgave zich minder goed leenden voor individuele beantwoording (bijvoorbeeld m.b.t. de derdengeldrekening en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering). Deze nieuwe uitvraag is niet alleen een controle op de Verordening, maar behelst tevens een verzoek om inlichtingen, zodat de dekens risico-indicatoren kunnen formuleren om invulling te geven aan het pro-actieve toezicht.
De onderhavige uitvraag betreft dus een gecombineerde uitvraag van enerzijds de kengetallen, anderzijds een controle op de verordeningen op kantoorniveau en een verzoek om inlichtingen.

 


De uitvraag wordt verzonden aan de kantoorbestuurders / kantoorverantwoordelijken van de zelfstandige advocatenpraktijken.

 


Het is van belang dat de gegevens en vooral het e-mailadres van de kantoorbestuurder / kantoorverantwoordelijke correct geregistreerd zijn in “Mijn Orde”. Zou u dit (nogmaals) spoedig willen controleren?

 


Wilt u er rekening mee houden dat u uiterlijk 31 augustus 2023 opgave dient te doen?

 


Indien er een geldige reden is dat u niet in staat bent tijdig opgave te doen, neem dan vóór het verstrijken van de termijn contact op met het bureau of e-mail naar ccv@aova.nl.

 


Alleen bij hoge uitzondering en onder bepaalde voorwaarden kan een verzoek tot uitstel worden gehonoreerd.