Onderzoek naar aanleiding van AD artikelen inzake Kasem afgerond

 

 

 

Amsterdam, 27 maart 2024 - De Amsterdamse deken heeft naar aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 januari 2024 en de vervolgartikelen van 5, 15 en 16 maart een onderzoek ingesteld welk onderzoek heden is afgerond. In dat onderzoek, waaraan de betrokken advocaten constructief hun medewerking hebben verleend, heeft de deken een grote hoeveelheid informatie ontvangen en bestudeerd; daarnaast is met een groot aantal personen gesproken, doorgaans vaker dan eens. De deken heeft geen aanwijzingen kunnen vinden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe. Wel is geconcludeerd dat in één geval ongepaste uitlatingen ten opzichte van een cliënt zijn gemaakt om betaling van een factuur te verkrijgen. In dat verband heeft de deken een formele waarschuwing gegeven. Van andere tuchtrechtelijk verwijtbare handelingen is niet gebleken. Een openbare versie van de rapportage met een toelichting op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en de bevindingen van de deken is hier te vinden. De bevindingen zijn inmiddels gedeeld met de betrokken (voormalige) advocaten.

Terug naar het nieuws-overzicht