Afb Buurtrechtbank 23-05-2023

 

Inmiddels zijn in Nederland verschillende wijk- en buurtrechtbanken actief. Ook in Amsterdam. Buurtrechtbank Venserpolder begint steeds meer bekendheid te krijgen binnen de Amsterdamse balie. En er is onder advocaten ook duidelijk belangstelling voor deze vorm van rechtspraak. Een bijeenkomst op 23 mei jl. over de rol van de advocaat binnen de buurtrechtspraak werd zeer goed bezocht. Daar gaat zeker een vervolg op komen.

Buurtrechtspraak kan niet zonder goede rechtsbijstand. Buurtrechterzaken vragen vanwege de integrale aanpak echter meer inzet en tijd dan reguliere rechtbankzaken. Die extra tijd moet worden vergoed. Het huidige systeem van gefinancierde rechtsbijstand voorziet daar niet in.

In het afgelopen jaar is vanuit de Amsterdamse orde intensief overleg geweest met onder meer de buurtrechters in Venserpolder, de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Justitie en Veiligheid om tot een passende regeling te komen. Vanuit het Ministerie is aangegeven dat er een landelijke regeling gaat komen. Echter, het zal nog even duren voor die er is, terwijl financiering van de extra werkzaamheden in buurtrechtbankzaken nu al nodig is.

We hebben bij het Ministerie gepleit voor een tijdelijke voorziening en die gaat er nu komen, in afwachting van de landelijke regeling. De tijdelijke voorziening houdt in dat advocaten een toeslag van 3 punten kunnen aanvragen, naast de reguliere toevoeging(en) voor de te behandelen zaken.

De regeling moet nog worden geïmplementeerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De verwachting is dat dat uiterlijk in de tweede helft van september zal gebeuren. Vanaf dat moment komen zaken van op of na 14 juli 2023 (de datum van het besluit van de minister) voor de genoemde toeslag in aanmerking.