Jaarverslag toezicht advocatuur 2023

 

 

 

Persbericht Jaarverslag toezicht advocatuur 2023

Toezicht advocatuur publiceert jaarverslag 2023
De toezichthouders op de advocatuur publiceren het overkoepelende jaarverslag van het toezicht zoals dat is uitgevoerd in de elf arrondissementen in 2023.

Stand van de balie
In dit jaarverslag lichten de dekens toe hoe zij hun taken hebben uitgevoerd, hoe op landelijk niveau het risico gestuurde toezicht is verricht en hoe het toezicht verder is ontwikkeld. Over de hele linie vertoont het beeld over 2023 geen grote uitschieters ten opzichte van 2022.
Barbara Rumora-Scheltema, voorzitter van het dekenberaad: "In algemene zin doet de balie het goed. Incidenten zullen er helaas altijd zijn maar de preventieve benadering van het toezicht op de advocatuur werpt zijn vruchten af."

Lees verder >>

Jaarverslag Toezicht advocatuur 2023

Terug naar het nieuws-overzicht