Toezicht Advocatuur richt meldpunt in voor vragen over SLAPP

 

 

Amsterdam, 20 juni 2024

 

Strategic Lawsuits Against Public Participation, SLAPP genoemd, is een veelbesproken fenomeen in de afgelopen jaren. Ook in Nederland zeggen journalisten in sommige gevallen juridische druk te ondervinden met als gevolg een “chilling effect”.

 

Op 11 april 2024 is door de Europese Raad en het Europese Parlement de Anti-SLAPP richtlijn (20241069) aangenomen. In deze richtlijn wordt gesproken over “misbruik van procesrecht gericht tegen publieke participatie”. Dit wordt als volgt gedefinieerd: gerechtelijke procedures die niet worden ingeleid om daadwerkelijk een recht te doen gelden of uit te oefenen, maar die als voornaamste doel het voorkomen, beperken of bestraffen van publieke participatie hebben, waarbij vaak misbruik wordt gemaakt van ongelijke machtsverhoudingen tussen de partijen en ongegronde vorderingen worden ingesteld.

Lees verder >>

Terug naar het nieuws-overzicht