Bericht op verzoek van de teamvoorzitter Familie en Jeugd van de rechtbank Amsterdam mr. R.H.G. Odink:

 

 

Zoals bekend gaat de rechtspraak op 11 mei een nieuwe fase tegemoet. In verband daarmee doe ik u bijgaand de nieuwe  ‘tijdelijke regeling F&J rechtbanken’ toekomen.

 

Vertaald naar de Amsterdamse situatie levert dit het volgende op. Team Familie & Jeugd krijgt vanaf 11 mei een drietal zittingszalen toebedeeld, te weten Zaal 1, Zaal 4 en de Bruine Zaal. Deze bieden ruimte om de jeugdstraf- en jeugdcivielzaken (OTS-zittingen) als ook een deel van de familiezittingen en WvGGZ-rechtbankzittingen fysiek op de rechtbank te behandelen. De rechtbank is momenteel bezig het gerechtsgebouw daartoe corona-proof te maken.
Wat niet fysiek op de rechtbank plaatsvindt zal nog via (beeld)bellen worden afgedaan. Ook kan de rechter nog voorstellen om de zaak na een schriftelijke ronde af te doen.

 

Of een familie- of WvGGZ-zaak op de rechtbank dan wel via (beeld)bellen zal worden behandeld is bij het uitsturen van de oproepingsbrief nog niet altijd helder. U, en uw cliënt, wordt in de brief dan ook verzocht om tbv een eventuele (beeld)belzitting alvast telefoonnummer en mailadres door te geven aan Planningsadministratie.FenJ.rb-ams@rechtspraak.nl De rechtbank zal partijen tijdig doorgeven wat voor soort zitting het uiteindelijk wordt. U wordt verzocht daar niet zelf contact over op te nemen met de administratie.

 

De rechtspraak wil partijen niet verplichten aanwezig te zijn op een fysieke zitting. Indien corona-gerelateerde omstandigheden een gang naar de rechtbank in de weg staan, dan kunt u en/of uw cliënt ook vanaf afstand aan de fysieke zitting deelnemen. Ook in dat verband is het goed dat de rechtbank over het juiste telefoonnummer of mailadres beschikt.

 

Wat betreft het (beeld)bellen nog het volgende. De afgelopen tijd heeft mijn team hier de nodige ervaring in kunnen opdoen. Dat gaat soms goed, en soms ook niet. Om het (beeld)bellen zo soepel mogelijk te laten verlopen zou ik er op aan willen dringen dat vanaf nu het (beeld)bellen zoveel mogelijk vanuit het kantoor van de advocaat plaatsvindt en dat niet meer hoeft te worden gebeld met ook partijen zelf en (eventueel) de tolk. Uiteraard alleen als de 1,5 meter afstand op het kantoor kan worden gewaarborgd.
Op die manier wordt het risico, dat verbinding maken (en houden) met alle procesdeelnemers niet lukt, zoveel mogelijk beperkt. Uw cliënt hoeft zich hier dan bovendien niet mee bezig te houden voor en tijdens de –voor hun vaak stressvolle- zitting. De aanwezigheid van een tolk op kantoor bespaart tijd omdat dan niet steeds op een tussentijdse vertaling worden gewacht. En tot slot doet het (beeld)bellen vanuit alleen nog het advocatenkantoor meer recht aan het besloten karakter van familiezittingen.

 

Met vriendelijke groet,

 


R.H.G. (Rein) Odink
Rechter/ Teamvoorzitter Familie en Jeugd