Beëdigingsinformatie en Lokale Opleidingsverplichtingen stagiaires in tijden van corona

 

Voor de beëdigingen in januari en februari is de sluitingstermijn voor het indienen van het rekest altijd vastgesteld op 15 december. Rekesten moeten worden ingediend via het online portal op onze website ( www.advocatenorde-amsterdam.nl).

 

In verband met de werkzaamheden die landelijk aan dit online portal worden uitgevoerd van vrijdag 10 december 18.00 uur tot maandag 13 december 9.00 uur 2021, adviseren wij u voor de zekerheid uiterlijk 10 december (ruim voor 18.00 uur) het rekest in te dienen via dit online portal op de website.

 

U dient het certificaat van de door de beoogd patroon gevolgde patroonscursus uiterlijk 1 week voor de beëdiging te uploaden in systeem.

 

 

6 PO-punten:

 

In plaats van een externe cursus is het voor stagiaires toegestaan om een PO -waardig webinar te volgen, ook als deze alleen in house gegeven wordt. Vooralsnog is daar geen einddatum aan verbonden.

 

 

Justitia:

 

Stagiaires die in 2021 Justitia niet konden bijwonen, worden vrijgesteld van het bijwonen van het Justitia seminar. De 2 punten dienen in plaats daarvan te worden behaald met het volgen van  een PO-waardige cursus, zie hierboven.

 

Het Justitia seminar in mei 2022 is bestemd voor de stagiaires die in september 2021 en in maart 2022 met de Beroepsopleiding Advocatuur zijn begonnen/gaan beginnen.

 

 

Stagebegeleidingsplan in vorm vragenlijst

 

Een verzoek om goedkeuring van het patronaat wordt gedaan door middel van een formulier aanvraag goedkeuring stage en patronaat, dat door de stagiaire moet worden ingediend. Met  het formulier wordt een kopie van de arbeids- en/of stageovereenkomst overlegd en een stagebegeleidingsplan. Dit plan dient de concrete afspraken over de begeleiding van de stagiaire te bevatten. Zie www.advocatenorde-amsterdam.nl.