Voorbeeld arbeidsovereenkomst advocaat-stagiaires/Beleidsregel stage en patronaat 2022

 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

De Amsterdamse raad van de orde heeft een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst op de website geplaatst die gebruikt kan worden indien u een advocaat-stagiaire in dienst neemt. De raad van de orde gebruikt dit voorbeeld om de arbeidsovereenkomsten van de stagiaires te beoordelen.

 

Beoordeling goedkeuring stage en patronaat

De Beleidsregel stage en patronaat 2022 is in de vergadering van de raad van de orde op 11 april 2022 aangepast.

Met name aandacht voor artikel 3.6 lid 1 sub g Voda  waarin een extra eis gesteld wordt aan het patronaat over een tweede stagiaire.

De tekst luidt: De raad van de orde onthoudt de goedkeuring indien de beoogd patroon al een stagiaire begeleidt, en de (eerste) beëdigingsdatum van die stagiaire minder dan een jaar ligt vóór de beëdigingsdatum van de nieuwe stagiaire, mede in het licht van de overige begeleiding die aan de stagiaire kan worden gegeven (artikel 3.6 lid 1 sub g Voda).

 

Beëdiging

Voor de advocaat-stagiaires die in juli of augustus beëdigd willen worden is de sluitingstermijn voor indiening van het rekest vastgesteld op 15 juni 2022. Voor meer informatie over de beëdiging zie de website: https://www.advocatenorde-amsterdam.nl/50683/pagina-beediging-stagiaires-05-2018

 

Verlenging subsidie voor beroepsopleiding advocaat-stagiaires sociale advocatuur

De Raad voor Rechtsbijstand gaat het opleiden van advocaat-stagiaires in een sociale praktijk opnieuw financieel ondersteunen. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiaires die vanaf 2022 met de Beroepsopleiding Advocatuur starten. Klik hier voor meer informatie over de regeling.