Eerder nieuws

 

Project Richting Anders Procederen (RAP)

Pilot mondeling uitspraak doen in raadkamer gevangenhouding

Hosts gezocht voor de Anglo-Dutch Exchange (ADE) 9 t/m 12 juli 2024

Amsterdamse Rechtspraak Wielerkampioenschappen

Demo digitaal stukken uitwisselen in kort geding handels- of familiezaken

 

 

 2023

Verkiezingsdebat sociale advocatuur, 14 november 17.00-18.30 

Buurtrechtbank en rechtsbijstand

Prix de Ludovic Trarieux

Weerbaarheidstraining - Opleidingsverplichtingen stagiaires - AIJA

Opening gerechtelijk jaar 21 september 2023

Aankondiging (gecombineerde) Kengetallen-uitvraag & Kantooropgave en verzoek om inlichtingen

Toelichting CCV 2022 vraag WKI 

11 mei 2023 - AOvA Seminar & Lawyers for Lawyers Award Ceremony

Rechtsbijstand aan niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Beleidsregel stage en patronaat 2023

Beleidsregel Wwft Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) 2023

 

 

2022

Oproep Ukrainian national Bar Association en  Krakow Bar Association 

Digitale beslagrekesten

Opgelet: telefoonnummers Rechtspraak soms misbruikt voor oplichting

Opening gerechtelijk jaar 

Prix de Ludovic Trarieux

Nader bericht over sancties tegen de Russische Federatie

Mededelingen stage en beëdigingen

Sancties tegen de Russische Federatie en daaraan gelieerde partijen vragen onverminderd grote behoedzaamheid van advocaten

Toezicht op naleving door advocaten van sanctie wet- en regelgeving

Bijeenkomst effectief procederen

Amsterdamse dekenprijs 2022 toegekend aan de heer C.E. Du Perron

Fundraising event for Ukranian refugees

Oproep jaarvergadering 31 maart 2022

Sancties tegen Russische Federatie en daaraan gelieerde partijen vragen onverminderd grote behoedzaamheid van advocaten

Bijeenkomst Expertgroep alimentatie

Sterk verhoogde waakzaamheid i.v.m. sancties

Online ouderbijeenkomsten over scheiding

Veranderde werkwijze in handelszaken bij de rechtbank Amsterdam team handelszaken

 

 

Corona - informatie en updates

 

 

 2021

Lawyers for Lawyers Join us and take action on Human Rights Day!

Bericht van IVO Rechtspraak inzake veilig mailen

Maksim Znak en Liudmila Kazak winnaars van de Lawyers for Lawyers Award

Professionele ontmoeting - bericht Gerechtshof

Actie Groen Licht asieladvocaten 

Gefinancierde rechtsbijstand

Aangepaste maatregelen rechtbank Amsterdam

Uitnodiging 18 november 2021 - seminar en uitreiking Lawyers for Lawyers Award 2021

Buurtrechtbank Venserpolder - informatie voor advocatuur

Online evenement Lawyers for Lawyers 5 oktober a.s.

Gevolgen van de WBTR voor de stichting derdengelden

Beëdiging van 34 stagiaires op 14 juli j.l. in de nieuwe rechtbank

Detachering stagiaires van commerciële kantoren bij kantoren werkzaam in de toevoegingspraktijk

Joint statement Michał Romanowski

Digitaal indienen beslagrekesten rechtbank Amsterdam

Statement on the escalating attacks against lawyers in the Philippines

Justitia 2021

Freelance tolken gezocht Hof van Justitie Europese Unie

Bericht Hof Amsterdam, Familie & Jeugd inzake Uniform Hulpaanbod

Bericht rechtbank Amsterdam, Familie & Jeugd inzake Code Zaakstoedeling

Bericht Familie & Jeugd rechtbank Amsterdam inzake Ouderbijeenkomsten

CCV 2020

Onderzoek door de deken Amsterdamse orde van advocaten naar PGP-berichten

Onderzoek door de deken Amsterdam orde van advocaten naar PGP-bericht

Bericht rechtbank Amsterdam Nieuwe procesreglementen Familie en Jeugd

International Fair Trial Day - 14 juni 2021

Lokale opleidingsverplichtingen stagiaires ten tijde van corona

Day of the endangered lawyer 24 januari 2021

Verlaging kosten basistest beroepsopeiding advocaten

 

2020

Schrijf een groetenkaart aan een collega in de gevangenis!

Aanvraagformulier subsidieregeling beroepsopleiding sociale advocatuur

Beëdigngen februari 2021

Poland: final statement lawyer Roman Giertych

Bericht OM inzake WCC

Amsterdamse dekenprijs postuum toegekend aan Derk Wiersum

Vernieuwde beroepsopleiding - patroonscursus verplicht

Een minuut stilte voor advocate Ebru Timtik

Prix  Ludovic de Trarieux en 1 minuut stilte Ebru Timtik

Deken van Orde van Advocaten Amsterdam initieert gesprek over tegenstrijdig belang in strafzaken

Bericht van de Praktizijnssociëteit

Lawyers 4 Lawyers: verontrustende ontwikkelingen in Polen en Turkije

Brief President Centrale Raad van Beroep

Bericht Raad voor Rechtsbijstand vrijdagochtend strafpiket

Jaarvergadering 26 maart 2020

Jaarvergadering 26 maart 2020 - bericht 25 maart 2020

Jaarvergadering 26 maart 2020 - bericht 16 maart 2020

Oproep jaarvergadering 26 maart 2020

Kwaliteitstoetsen van start met ingang van 1 maart 2020

 

2019

Oproep voor 1 oktober 2019: actie strafpiketadvocaten verhindering eerste twee weken januari 2020

Stand van zaken advocaat kroongetuige

Statement Philippines - Lawyers for Lawyers

International statement of solidarity

Stichting Derk Wiersum

Derk Wiersum

Derk Wiersum

Amsterdamse orde van advocaten geschokt door moord op advocaat

Historische samenwerking balies Amsterdam en Warschau

Opening gerechtelijk jaar 26 september 2019

Project Syrische juristen

IBA Conference 22 - 27 september 2019

Beslissing na onderzoek door Amsterdamse Deken naar mrs. Franken en Ficq

Jaarverslag dekenberaad 2018: meer structuur in het toezicht

Beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive

Jaarverslag Amsterdamse Orde van Advocaten 2018

Prix de Ludovic Trarieux

Actie voor Nasrin Sotoudeh bij de Iraanse ambassade in Den Haag

Opgave CCV

Oproep jaarvergadering 28 maart 2019

wwft 2018

"Breek het stelsel van de gefinancierde rechtshulp niet af" - staking 16 januari j.l.

Verklaring Deken Amsterdamse Orde van Advocaten

Onderzoek in verband met opgenomen telefoongesprek Peter R. de Vries

Oproep tot staking 16 januari 2019

Mededeling Juridisch loket

Mededeling Rechtbank Amsterdam: thema zittingen ASR (Adolescenten Strafrecht) 

 

2018

Persbericht verkiezing Legal Woman of the Year & Upcoming Talent 2018

Lawfirm of the future - competitie voor jonge advocaten

Aanpassen inkomenscategorie NOvA vóór 1-1-2019

Spoedstukken team Kort Geding civiel rechtbank Amsterdam vanaf 1-1-2019 per e-mail

Update modelkantoorhandboek

Nieuwe versie handleiding Wwft

Aangepaste beleidsregels Nederlandse Orde van Advocaten per 1-11-2018 

Bericht Dienst Justitiële Inrichtingen

Nieuw parkeerrolbeleid Rechtbank Amsterdam m.i.v. 1-10-2018

Bevoegdheid voornaamswijziging verandert LOVF 28 augustus 2018 - bericht rechtbank Amsterdam Team Familie & Jeugd

International human rights competition for lawyers Caen Memorial Museum

Jonge Balie Congres 2018

Reserveer nu een startplek: de AVDR voor L4L Rally op 6 oktober!

Opening gerechtelijk jaar

Wijziging termijn indienen verhinderdata kantonzaken

Steun sociaal advocaten, toon de actie-icoon!

Bericht rechtbank inzake Uniform hulpaanbod

Pilot huurincassozaken rechtbank Amsterdam

FBE International Young Lawyers’ Human Rights Oratory Competition – Poznan, 29-30 June 2018

Rechtbank: gewijzigde werkwijze zittingsplanning en -verdaging

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

CCV Opgave 2017

Wijziging regelgeving beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bericht hof Amsterdam inzake jaarlijkse bijeenkomst advocatuur over de rol

Rechtbank Amsterdam team kantonzaken: verkorting zittingstermijnen

Oproep jaarvergadering 29 maart 2018

Demonstratie voor goede gefinancierde rechtshulp op 1 februari a.s.

 

2017

Kwaliteitsbevordering

Award van Europese Balies voor mensenrechtenadvocaat Dr. Mohammed el Roken

Privacy en gegevensbeveiliging 

International Human Rights competition for lawyers

Mediation in strafzaken

Behandeling van handelszaken - bericht rechtbank Amsterdam

Verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingen in Midden-Nederland en Gelderland

Opening gerechtelijk jaar

L4L Run Dam2Dam 2017

Mr. Rally dit jaar op 9 september 2017

Taalcoaches gezocht voor vluchtelingen

XXIInd Ludovic-Trarieux Human Rights International Price 2017

Nieuwe faxnummers afdeling Privaatrecht rechtbank Amsterdam

Helpt u de Rechtspraak verbeteren?

Intercollegiale toetsing van dossiers door de CIT

Dekenprijs 2017 toegekend aan oud-advocaat mr. Eberhard van der Laan 

Klantwaarderingsonderzoek rechtspraak: oordeel zelf

Webinar over digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

Oproep jaarvergadering 23 maart 2017 

Opgave verhinderdata in dagvaardingszaken hof Amsterdam

Vraag en antwoord wijziging regelgeving derdengelden

Nieuw voor jonge arbeidsrechtadvocaten: VJAA Lokaal

Dringende oproep deelname aan enquête ten behoeve van de Commissie Van der Meer

Doe mee aan de enquête over de Tweede Kamerverkiezingen

Toegang tot het recht

Pilot KEI gerechtshof Amsterdam

 

2016

Nieuw parkeerterrein voor bezoekers van de rechtbank Amsterdam

Kleinschalige Voorziening biedt nieuwe invulling voorlopige hechtenis voor jongeren in Amsterdam

European Football Cup for Lawyers (EuroLawyers)

Zelf gegevens aanpassen via Mijn Orde

Besluit machtiging toezicht advocatuur 2016 Amsterdam

Pro Bono Forum 2016

Pilot online feedback rechtbank Amsterdam kantonzaken en pilot online feedback gerechtshof amsterdam

Belangrijk bericht curator Vippost B.V.

Studiedag Team Familie & Jeugd rechtbank Amsterdam 3 oktober 2016

Opening gerechtelijk jaar 22 september 2016

L4L Run Dam 2 Dam

Mr. Rally 17 september 2016

Pilot horen van kinderen tussen 8-11 jaar rechtbank Amsterdam

Een eigen kantoor beginnen, opgave nieuw kantoor

Verhuisbericht Openbaar Ministerie

Beëdiging stagiaires beroepsopleiding

International Human Rights competition for lawyers

Beleidsregel handhaving Wwft 2016

Stagebesluit 2016 en toelichting proceservaring en opleidingsverplichtingen

Tijdelijke Richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline

Nieuwe telefoon- en faxnummers gerechtshof Den Haag

Verdiepingsbijeenkomst donderdag 12 mei 2016 Praktizijns-sociëteit

Dekenprijs – jaarvergadering Amsterdamse orde van advocaten 24 maart 2016

Oproep jaarvergadering d.d. 24 maart 2016

Bericht van de Gemeente inzake indienen digitaal bezwaar

Cellencomplex hoofdbureau tijdelijk gesloten

 

Administratieplicht - binnen zes maanden na afloop boekjaar een balans opmaken

Rapporten Commissie-Wolfsen en de commissie "Duurzaam stelsel"

Gerechtshof Amsterdam, Afdeling civielrecht, nieuwsbrief december 2015

Nieuwe telefoon- en faxnummers rechtbank Noord-Holland

Verhuizing afdeling bestuursrecht rechtbank Noord-Holland

Regelgeving inzake het inschrijven van een echtscheidingsakte (Gemeente Den Haag)

Oproep inzake biografie over mr. dr. Benno J. Stokvis (1901-1977)

 

2015

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 

Turkije - advocaat Tahir Elçi doodgeschoten

Internationale Mensenrechtenprijs Ludovic Trarieux 2015

Beëdigingen wintermaanden 2015-2016

Nieuw burgerportaal voor aanvraag inkomensverklaring

Planning pleidooien, brief Gerechtshof 's-Hertogenbosch

IBA's Climate Change and Human Rights Initiative

Studiedag familie & jeugd rechtbank Amsterdam

Verleiding en verantwoordelijkheid 8 oktober Stadsschouwburg

Opening gerechtelijk jaar

Nieuwe werkwijze - invoering KEI

Amsterdamse deken stelt mr. Huib van Everdingen aan in onderzoek De Brauw

Bijzondere bijstand voor de te betalen eigen bijdrage vereenvoudigd

Modelkantoorhandboek gratis beschikbaar

Wijziging bezoekprocedure Pentitentiaire Inrichting Krimpen a/d IJssel

Verruiming openingstijden Juridisch Loket

A Lawyer's Guide to Detecting and Preventing Money Laundering

Prix International des Droit de l'Homme "Ludovic-Trarieux" 2015

Duur arbeidsovereenkomst

Digitale uittreksels van diploma's per email opsturen voor een verzoek tot beëdiging

Beleidsregel bestuurlijke handhaving advocatuur

Dekenprijs

Oproep jaarvergadering 26 maart 2015

Legal specialist in Timor Lets The IBA Human Rights Institute

 

2014

Beleidsregel inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 Verordening op de advocatuur

22 januari 2015: Advocatenblad live

Schrappen tableau bij ontbreken certificaat beroepsopleiding en stageverklaring na 3 jaar stage

Vreemdelingenrechtadvocatuur: bewarings- en AA-zittingen kerstperiode

Nieuwe beëdigingsprocedure vanaf 1 januari 2015

Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat openen het gerechtelijk jaar

Bericht vanuit het Dekenberaad : Belang gescheiden administratie

Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires aangepast - Beleid verzet door de Raden van Toezicht

Klantwaarderingsonderzoek Rechtspraak 2014

Bijeenkomst vreemdelingenrechtadvocaten

Bijeenkomst over de bijzondere curator in familiezaken

Bijeenkomst over de comparitie van partijen bij de kantonrechter

Nieuwe telefoon- en faxnummers gerechtshof Arnhem en Leeuwarden 

Verruiming openingstijden bezoekplanning PI Amsterdam over Amstel

Oriëntatiepunten strafmaat minderjarigen

Landelijk overleg van Vakinhoud Familie- en jeugdrecht

Besloten deel website

Persbericht Dekenprijs

Algemeen overleg van de Tweede Kamer  

Per 1 januari 2014 nieuw maximum grens contante betalingen: 5000 euro

 

2013

Met ingang van 1 september 2013 hanteren de jeugdrechters in de rechtbank Amsterdam nieuwe oriëntatiepunten voor het bepalen van de strafmaat voor minderjarige delinquenten

Brief mw. mr. C.J. Hummel, waarnemend afdelingsvoorzitter civiel recht en belastingrecht, over het verloop van de pilot rolreglement bij het gerechtshof Amsterdam

Notulen van het overleg tussen de Balies Noord-Holland en Amsterdam met de familiekamer van het Gerechtshof

Brief d.d. 5 september 2013 van de rechtbank Noord-Holland inzake uitstel wijziging
telefoonnummers

Brief Rechtbank Noord-Holland d.d. 19 augustus 2013 inzake wijziging telefoonnummers

Verhuizing Gerechtshof Amsterdam

Brief d.d. 24 juni 2013 inzake Wetsvoorstel toezicht

Jaarcongres 2013 Nederlandse Orde van Advocaten

Brief rechtbank Amsterdam d.d. 1 mei 2013 inzake nieuwe inschrijvingsvoorwaarden jeugdzaken

Brief Deken d.d. 23 april 2013 inzake aankondiging kantoorbezoek

Handleiding advocaten en dekens bij extern onderzoek

Uniforme werkwijze verdelen en verrekenen

Nieuwe telefoonnummers gerechtshof Amsterdam

Brief voorzitter team Familie & Jeugd rechtank inzake Werkwijze behandeling stukken

Brief mr. C.M.T. Eradus d.d. 28 februari 2013 inzake docuserie De rechtbank en wekelijkse nieuwsbrief

Nieuwe gerechtelijke kaart per 1 januari 2013

Pilots verkorting doorlooptijden en aanpassing procesreglement voor civiele dagvaardingszaken

 

Terug naar het nieuws-overzicht